วันที่ 6 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมในแม่โคเกษตรกร บ้านวังโอ๊ะ ม.3 ต. จะแหน อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา พร้อมติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมที่ผ่านมาใของเกษตรกร บ้านเกาะยาง ม.7 ต.เขาแดง เป็นเพศผู้ จำนวน 1 ตัว