วันที่ 29 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ติดตามลูกโคที่เกิดจากการผสมเทียมในแม่โคของเกษตรกร ม.5 ต.สะบ้าย้อย อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา เป็นโคเพศผู้  จำนวน 1 ตัว