วันที่ 20 ธันวาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย พ่นยาฆ่าเชื้อโรคโรงเรือนสัตว์ปีก ของ รร.ตชด.มหาราช 1 บ้านน้ำเชี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแดง อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พักโรงเรือนก่อนลงสัตว์ปีกชุดใหม่ เพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก