วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  นายชลิตร์  สระชิต ปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย เยี่ยมฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน หมู่ที่ 2 ตำบลเปียน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา ติดตามโครงการไก่ไข่อารมณ์ดีต้านภัยโควิด ของฟาร์มตัวอย่างบ้านควนหรัน ความมั่นคงด้านอาหาร การบริโภคหรือให้สมาชิกได้มีรายได้จากการขายไข่ไก่ในฟาร์ม เป็นอาชีพเสริมจากงานหลัก แนะนำการดูแลความสะอาดของโรงเรือน ดูแลสุขภาพของสัตว์ปีก การทำวัคซีน ให้เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก