วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะบ้าย้อย ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกรตำบลทุ่งพอ และตำบลคูหา อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพสัตว์หลังการผสมเทียมแก่เกษตรกร จำนวน 2 ราย