วันที่ 16 ตุลาคม 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา ประชุมทีมสอบสวนโรค ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหูแร่ ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ และลงพื้นที่สอบสวนโรค ณ จุดที่พบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อค้นหาผู้สัมผัสสัตว์ที่เป็นโรค และสอบสวนหาสาเหตุการเกิดโรค ในพื้นที่ หมู่ 6 ต.ทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์เลี้ยงในบ้านของผู้เสียชีวิต ได้แก่ สุนัข 38 ตัว  แมว 18 ตัว  โค 5 ตัว  รวมสัตว์ที่ได้รับการฉีดวัคซีน 61 ตัว

วันที่ 14 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูล์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เข้าร่วมงานนวัตกรรมยางพาราไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัตรครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยได้รับเกียรติจาก นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงาน

 

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 8 (นายพศิน โกมลวิชญ์) พร้อมคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงต่างๆ ตรวจเยี่ยมองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์ สุนัขริมรั้ว ต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ นายเดโช  ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ซึ่งองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ เป็นองค์กรต้นแบบในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ที่ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ มีสุนัขและแมว อยู่ในควบคุมดูแล จำนวน 600 ตัว

 

      

    วันที่ 3 กันยายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอระโนด มอบแพะเพศเมีย สำหรับขยายพันธุ์ในกิจกรรมธนาคารแพะ ในพื้นที่อำเภอระโนด จำนวน 21 ตัว ให้กับเกษตรกร จำนวน 11 ราย
   สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ได้ดำเนินการกิจกรรมธนาคารแพะ โดยขยายผลจาก  โครงการพัฒนาอาชีพในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่อำเภอระโนด  ซึ่งเกษตรกร 10 ราย ได้รับการสนับสนุนแพะแม่พันธุ์จากกรมปศุสัตว์ 20 ตัว และแพะพ่อพันธุ์ 2 ตัว  มาใช้ขยายพันธุ์ และได้คืนลูกแพะเพศเมียแม่ละ 1 ตัว เพื่อขยายผลให้เกษตรกรผู้สนใจที่เข้าร่วมกิจกรรมธนาคารแพะรายต่อไปนำไปขยายพันธุ์ เพิ่มปริมาณแพะในพื้นที่ต่อไป

 

       วันที่ 22 มิถุนายน 2561 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา   พร้อมด้วยคณะกรรมการอาหารเสริม (นม)โรงเรียนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ตรวจสอบการบริหารจัดการนมโรงเรียนในพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ได้แก่

            - เขต 1 อำเภอเมือง โรงเรียนบ้านบางดาน นักเรียนทั้งหมด 45 คน 

            - เขต 2 อำเภอหาดใหญ่ โรงเรียนวัดเทพชุมนุม นักเรียนทั้งหมด 550 คน  

            - และเขต 3 อำเภอจะนะ โรงเรียนบ้านปากช่อง นักเรียนทั้งหมด 43 คน

      พบว่าทั้ง 3 โรง ไม่พบปัญหาในการดำเนินการ เด็กได้ดื่มนมตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน นมมีคุณภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด และคณะกรรมการได้ให้คำแนะนำเรื่องการจัดเก็บ และการตรวจสอบคุณภาพนม