วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมด้วย นายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายสมศักดิ์ อารมย์ชื่น ปศุสัตว์อำเภอจะนะ มอบแพะ ธนาคารแพะสันติสุข จำนวน 86 ตัว ภายใต้โครงการ ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2566 ณ ต.สะกอม อ.จะนะ จ.สงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์ อาหาร ให้เกษตรกร จำนวน 20 ราย จากนั้น ได้ตรวจเยี่ยม และมอบพันธุ์ไก่ไข่ พร้อมอาหาร ให้เกษตรผู้มีรายได้น้อย ต.ตลิ่งชัน อ.จะนะ จำนวน 2 ราย มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และอำเภอจะนะ เข้าร่วมกิจกรรม