5

      วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี (วันที่ 5 พฤษภาคม 2566) ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ  ภายใต้แนวคิด "ครอบครัวปศุสัตว์ เดินหน้าสู่ Full Digitization ขับเคลื่อนปศุสัตว์ไทยสู่ตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน" โดยมีนายประยูร อินสกุล ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 81 ปี  และมอบโล่รางวัล พร้อมด้วยนายสัตวแพทย์สมชวน รัตนมังคลานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์  ร่วมกับรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ แขกผู้มีเกียรติผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ

      ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับมอบรางวัล จำนวน 3 รางวัล ดังนี้ 

         1. รางวัลกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ธคก. ที่มีผลการดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น ลำดับที่ 1 ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  คือ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโค ธคก.บ้านแค หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อแดง อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

         2. รางวัลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 คือ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

         3. รางวัลอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับปศุสัตว์เขต 9  คือ นายสุทิน เรืองนุ่น