วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับนายกำชัย กิจศิลป์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการแต่งกีบโคนม และการเก็บตัวอย่างน้ำนมส่งตรวจ ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ในโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ (ธคก.) ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ณ ออลซีซั่นคิงดอมฟาร์ม ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 


 

 

ข่าวโดย  นางสาวปริชญา หนูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  พร้อมด้วยนายขบวน อินทรรักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล  นายกำธร บุญทอง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา  เข้าพบ พลตรีสิรภพ  ศุภวานิช   ผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ 4 เพื่อหารือการทำงานโครงการทหารพันธุ์ดี และการศึกษาการเลี้ยงไก่ไข่โดยใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนอาหาร พร้อมทั้งมีการสนับสนุนหญ้าแห้งและอาหาร TMR ให้กับแพะภายในฟาร์ม และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านปศุสัตว์เพื่อถวายสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

     วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 วลา 10:00 น. ณ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ และปศุสัตว์อำเภอที่เกี่ยวข้อง คัดเลือกเกษตรกร จำนวน 8 ราย ในพื้นที่ 4 อำเภอ (อ.เมือง บางกล่ำ นาทวี และอ.สทิงพระ) เพื่อรับมอบถังฉีดพ่น ปั๊มลมขนาด 5 ลิตร และหัวเชื้อจุลินทรีย์  จำนวน 6 ลิตร/ราย

    โดยมี พันเอกกิตติ จันทร์เอียด รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา และ พันโท(หญิง)รจนา ทับเที่ยง พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีมอบ และสาธิตการใช้อุปกรณ์และหัวเชื้อจุลินทรีย์ เพื่อประชาสัมพันธ์และแก้ไขความเดือดร้อนให้เกษตรกรในพื้นที่ เป็นการลดค่าใช้จ่าย และสร้างความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

 


วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายมนูญ ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมกันลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการฟาร์มตัวอย่างฯ เพื่อดูแลและให้คำแนะนำเรื่องการจัดการอาหาร พร้อมฉีดวัคซีนและยาบำรุงให้กับสัตว์ภายในแปลงปศุสัตว์ และเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมด้านปศุสัตว์เพื่อเตรียมถวายการต้อนรับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 


 

 

 

 ผู้รายงาน : นางสาวปริชญา หนูพันธ์  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม  ร่วมสัมมนาวิชาการ "Disruptive Change เกษตรกรไทยต้องเปลี่ยนโฉม" ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Clound Meeting ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา และให้ปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 16 อำเภอ เข้าร่วมสัมมนาทาง facebook live ซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสมาคมเศรษฐศาสตร์เกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์