วันที่ 2 เมษายน 2563 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และนายณัฐชัย วรสุทธิหัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลาพร้อมเจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์สงขลา กว่า 20 นาย ร่วมปฏิบัติงานทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคโคโรนาไวรัส สายพันธุ์ใหม่ 2019 (โควิด-19)บริเวณพื้นที่ศาลากลางจังหวัดสงขลาเพื่อสร้างความปลอดภัยและความมั่นใจแก่ประชาชนจังหวัดสงขลาที่มาใช้บริการ

 


      วันที่ 1 เมษายน 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นางสาวฉัตร์สุดา ชุมแสง พาณิชย์จังหวัดสงขลา และนายสัตวแพทย์ณัฐชัย วรสุทธิ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา บูรณาการเข้าตรวจสอบ ราคาไข่ไก่และปริมาณไข่ไก่ ตรวจสอบการเคลื่อนย้าย และแหล่งที่มาของสินค้า จากสถานที่จำหน่ายไข่ไก่สด และศูนย์รวบรวมไข่ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาขาย ในสถานการณ์ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาด ของโรค Covid 19 โดยดำเนินการตรวจสอบราคา และปริมาณไข่ไก่ สถานที่จำหน่ายไข่ไก่ ดังนี้ 

 อ.เมือง       1.ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จำนวน 3 ร้าน
                2.ร้านเอกไข่ไก่
                3.ร้านเบทาโกรช็อป
 อ.หาดใหญ่  1.ร้านดีฟาร์ม ถ.รัถการ
                2. ร้านบิ๊กโต้ง ถ.ประธานอุทิศ 
                3. ร้านแสงจันทร์ ถ.ประชาธิปัตย์
                4. ร้านทุ่งแพรฟาร์ม ถ.ราชดำริ 
                5. ตลาดคลองเรียน ถ.กาญจนวนิช จำนวน 2 ร้าน

พบว่าทุกร้านขายไข่อยู่ในราคาเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

 


วันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับนายสุเมธ ศศิธร นายกเทศมนตรีเมืองสะเดา ผู้แทนมูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย กลุ่มคนรักสุนัขในอำเภอสะเดา และปศุสัตว์อำเภอสะเดา ประชุมหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาสุนัขไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล ในที่ประชุมมีการหารือข้อตกลงในการดำเนินการศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว ในกรณีที่ได้รับข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสัตว์ก่อความรำคาญและเหตุเดือดร้อนในชุมชน ข้อตกลงในที่ประชุม พิจารณาแนวทางการควบคุมประชากรสัตว์ในพื้นที่ผ่านกระบวนการ Catch Neuter Vaccination Return (จับสัตว์ ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรค และส่งกลับคืนถิ่น) โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและกลุ่มเครือข่ายผู้รักสุนัขในพื้นที่ ทั้งนี้ เข้าตรวจสอบพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักพิงสัตว์ชั่วคราว ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองช่างสุขาภิบาล เทศบาลเมืองสะเดา และแนะนำการปรับพื้นที่ให้เหมาะสมกับการดำเนินงานในลักษณะสถานสงเคราะห์สัตว์

 

 

28 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการที่ผู้บริโภควิตกกังวลไข่ไก่ขาดตลาดช่วงสถานการณ์โควิด-19 ว่า ในส่วนของจังหวัดสงขลานั้น เป็นฐานการผลิตไข่ไก่เพื่อการส่งออกและส่งจำหน่ายในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง ปัจจุบันมีแม่ไก่ไข่ประมาณกว่า 1 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่ได้วันละ 1 ล้านฟอง นับว่ามีความเพียงพอต่อผู้บริโภคและการส่งออก ดังนั้น ประชาชนไม่ต้องตื่นตระหนักซื้อไข่ไก่สำรองไว้ในครัวเรือนจำนวนมาก เพราะหากเก็บรักษาไม่ดีไข่จะเน่าเสีย รวมทั้งขอความร่วมมือผู้ค้าจำกัดปริมาณการจำหน่ายเพื่อให้ประชาชนซื้อได้อย่างทั่วถึง อย่างไรก็ตาม  หากพบร้านค้าใดจำหน่ายเกินราคา ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง เพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบในการดำเนินคดีตามกฎหมาย

วันที่ 13 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โดย นายทวิชาติ จุลละพราหมณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส จังหวัดสงขลา จัดประชุมโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ให้กับวิสาหกิจกลุ่มผู้เลี้ยงโคนมจังหวัดสงขลาอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนสินเชื่อ ตามโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่อง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา