62107

วันที่ 28  กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสัมมนา "การเลี้ยงแพะจากนวัตวิถี ฮาลาลสู่ตลาดโลก" ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา มีเครือข่ายผู้เลี้ยงแพะใน จังหวัดสงขลา ปัตตานี   ยะลา  นราธิวาส และจังหวัดสตูล ร่วมสัมมนากว่า  200 คน  จัดโดยสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562  จังหวัดสงขลา โดยการบูรณาการหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศสัตว์เขต 9 จัดโครงการปศุสัตว์เคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษา 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิดโครงการ  นายราชิต สุดพุ่ม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวต้อนรับ และนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน เข้าร่วมงาน ณ โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 2 อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายในงานมีกิจกรรม การอบรมเกษตรกรและอาสาปศุสัตว์ โดยการให้ความรู้เรื่องพิษสุนัขบ้า คลินิกโคเนื้อ โคนม การเสวนาเรื่องโคนมอาชีพที่มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของจังหวัดสงขลา สาธิตการทำอาหาร TMR การให้ความรู้ แนะนำการจัดการด้านอาหารสัตว์ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 450 คน      และวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2562 ได้ให้บริการด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ช้าง โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะ แกะ สัตว์ปีก สุนัข และแมว  เพื่อรับบริการตรวจสุขภาพ การบำบัดโรคสัตว์ป่วย การกำจัดพยาธิ การตรวจวินิจฉัยโรค ทางห้องปฏิบัติการ  การให้ความรู้โรคและการป้องกันโรค การฉีดวัคซีน การผ่าตัดทำหมันสัตว์ที่ถูกทอดทิ้ง สัตว์ด้อยโอกาส การอบรม  ให้ความรู้แก่นักเรียน เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ดำเนินการในพื้นที่ 2 อำเภอ คือ อำเภอหาดใหญ่ และอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

   

วันที่ 11 มิถุนายน 2562  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการโคนมอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามความคืบหน้า การเตรียมความพร้อมของโครงการ พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมโรงเรือนโคนม ณ ห้องประชุมบริษัทเซาท์เทิร์นแดรี่ จำกัด  หมู่ที่ 4 ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม 55 คน

 

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เป็นประธาน เปิดงานร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และเทศบาลเมืองทุ่งตำเสา จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปภายในปี 2563 ณ โรงเรียนบ้านทุ่งตำเสา ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีนายกเทศบาลเมืองทุ่งตำเสากล่าวต้อนรับ และปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่กล่าวรายงาน มีกิจกรรม ควบคุมประชากรสัตว์โดยการทำหมันสุนัข แมว ที่ไม่มีเจ้าของและมีเจ้าของ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยง  และให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่เด็กนักเรียนและผู้ร่วมงาน

 

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา โดยนายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมเจ้าหน้าที่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน  ณ วัดพังตรี  หมู่ 7 ต.ระวะ อ.ระโนด จ.สงขลา โดยมีนายไพโรจน์  จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีฯ  มีกิจกรรมให้คำปรึกษา แจกเวชภัณฑ์ แนะนำการเลี้ยงสัตว์ สาธิตการทำอาหารไก่ไข่ลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรม จำนวน 110 ราย พร้อมมอบแพะโครงการธนาคารแพะ ให้กับสมาชิกโครงการแพะแปลงใหญ่ จำนวน 3 ราย แพะ 6 ตัว ตามวาระสงขลา “สงขลาเมืองแห่งความสุข” วาระที่ 7 พัฒนาการเกษตรเพื่อความมั่นคงทางอาหาร