วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับชมรมขี่ม้าจังหวัดสงขลา ดำเนินการทำสมุดประจำตัวม้า และฝังไมโครชิฟ  จำนวน 12 ตัว ณ ต.เขามีเกียรติ และ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อจัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนม้าในจังหวัดสงขลาต่อไป