วันที่ 20 มกราคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และด่านกักกันสัตว์สงขลา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดคูหานอก ตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันรวม 47 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 16 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 19 ตัว

 


วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดดินลาน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันรวม 64 ตัว เป็น สุนัขเพศผู้ 16 ตัว สุนัขเพศเมีย 23 ตัว แมวเพศผู้ 11 ตัว แมวเพศเมีย 14 ตัว

 


วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ดำเนินการทำสมุดประจำตัวม้า และฝังไมโครชิฟ  จำนวน 22 ตัว ณ บริเวณแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนม้าในจังหวัดสงขลาต่อไป

 


วันที่ 13 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับชมรมขี่ม้าจังหวัดสงขลา ดำเนินการทำสมุดประจำตัวม้า และฝังไมโครชิฟ  จำนวน 12 ตัว ณ ต.เขามีเกียรติ และ ต.ท่าโพธิ์ อ.สะเดา จ.สงขลา เพื่อจัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนม้าในจังหวัดสงขลาต่อไป

 


วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศสุัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และปศุสัตว์อำเภอสะเดา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ และสถานพักพิงสุนัขจรจัด"สุนัขริมรั้ว" อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทำหมันรวม 95 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 24 ตัว สุนัขเพศเมีย 59 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว