วันที่ 9 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ร่วมกับคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ประจำจังหวัดสงขลา ติดตามตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาด 300 ตัวต่อวัน ของผู้ประกอบการ  ม.4 อบต.คลองอู่ตะเภา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ก่อนพิจารณาอนุญาติให้ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ปีกต่อไป

 

 

 

วันที่ 12 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ออกหน่วยคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ให้บริการด้านปศุสัตว์  ณ วัดท่าเมรุ ม.5 ต.บางกล่ำ อ.บางล่ำ จ.สงขลา มีผู้เข้ารับบริการคลินิกปศุสัตว์ 55 ราย โดยได้ให้บริการเอกสารคู่มือการเลียงสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ พร้อมมอบยา และเวชภัณฑ์แก่ผู้เข้ารับบริการ

 

 

วันที่ 4 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว เพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ณ ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา โดยมีประชาชนนำสัตว์เข้ารับบริการทำหมันทั้งสิ้น จำนวน 104 ตัว

 

 

วันที่ 6 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และ อบต.พะตง ออกหน่วยบริการรณรงค์ทำหมันสุนัข แมว ไม่มีเจ้าของ ในวัดชุมชน และมีเจ้าของ ณ สำนักสงฆ์บ้านคลองตงเหนือ ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จำนวน 61 ตัว ไม่มีเจ้าของ 40 ตัว มีเจ้าของ 21 ตัว แยกเป็นสุนัข 37 ตัวแมว 24 ตัว เพื่อควบคุมปริมาณสัตว์ และลดอัตราการเสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ และสร้างพื้นที่ อบต.พะตง ให้เป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า

 

 

วันที่ 23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ(ชุ่มน้ำ)ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ให้ความรู้เรื่องโรคที่พบในกระบือ การพัฒนาจัดการระบบการเลี้ยง ขั้นตอนดำเนินการเมื่อพบมีกระบือป่วยในฝูง