วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (GMP) ของโรงฆ่าสัตว์ บริษัท สยามเพาเวอร์แลนด์ จำกัด เลขที่ 141 หมู่ที่ 1 ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ได้รับแจ้งจากประชาชนให้เข้าไปช่วยเหลือจับลิงกัง จำนวน 1 ตัว ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงโดยส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดำเนินการเป่าลูกดอกยาสลบแต่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้เนื่องจากลิงมีอาการตื่นกลัวผู้คน และลิงกระโดดปีนขึ้นหลังคาบ้านเรือน จึงได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ ได้เข้าไปดำเนินการจับลิงกังตัวดังกล่าวได้แล้ว เมื่อวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2562

 

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ ออกหน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ สำนักสงฆ์สุทธิวงศ์อุดมสุข หมู่ 2 ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ให้บริการแนะนำ และแจกเอกสารคู่มือการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่ผู้มารับบริการ

 

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายจักรพันธ์ มากสุวรรณ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาการหัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายบุญเกียรติ รักเกตุิ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจประเมินความก้าวหน้าการก่อสร้างโรงฆ่าสัตว์ปีก ของ บริษัท พี เอฟ มีท โฟรเซน จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 239 หมู่ 6 ตำบลกำแพงเพขร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 

 

วันที่ 24 ตุลาคม2562 เวลา 9.00 - 16.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และเทศบาลตำบลสะเดา ออกหน่วยให้บริการผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ภายใต้กิจกรรมรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขจรจัด ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ศาลาชุมชนเขาเล่ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา มีสัตว์เข้ารับบริการฉีดวัคซีนและเข้าผ่าตัดทำหมัน  32 ตัว เป็นสุนัข 32 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 10 ตัว