วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ช่วยราชการสำนักงานปศุจังหวัดสงขลา นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต9 ร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลสะเดา จังหวัดสงขลา ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศาลเจ้าสุราลัย อ.สะเดา จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 25 ตัว เป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 8 ตัว แมวเพศผู้ 5 ตัว แมวเพศเมีย 5 ตัว

1

วันที่  10 สิงหาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดพรหมประดิษฐ์ ม.4 ต.พิจืตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 29 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 3 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการ ธคก. ในพื้นที่ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา มอบแร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ ซึ่งก่อนหน้านี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามผลและดำเนินการตามแบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับมอบโคต่อ ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ปี 2557 แล้ว จำนวน 27 ราย

 


     วันที่ 11 มิถุนายน 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร  นายบุญเกียรติ รักเกตุ ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ  ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ วัดคูหาใน ตำบลคูหาใต้ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 34 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 7 ตัว สุนัขเพศเมีย 18 ตัว แมวเพศเมีย 9 ตัว

 

   

     วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

     ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 52 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 8 ตัว  สุนัขเพศเมีย 37 ตัว  แมวเพศผู้ 3 ตัว  แมวเพศเมีย 4 ตัว