×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosgk/domains/pvlo-sgk.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/pappvlo_sgk/2562/may/28-29-5-62q
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/pappvlo_sgk/2562/may/28-29-5-62q

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ กลุ่ม เลี้ยงโคเนื้อเกษมรัตน์ ต.สะพานไม้แก่น อ.จะนะ จ.สงขลา กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอจะนะ และอาจารย์มงคล เทพรัตน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏสงขลาได้ออกติดตามแปลงหญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 แบบปราณีต การเก็บเกี่ยวผลผลิต การทำหญ้าหมัก และเก็บตัวอย่างหญ้าเนเปียร์ปากช่อง1 ไปวิเคราะห์ธาตุอาหารในหญ้าเพื่อเป็น แนวทางการปฏิบัติในการจัดการอาหารสัตว์ เพื่อให้เพียงพอตลอดปี และวางแผนการผลิตเพื่อจำหน่ายต่อไป

 


วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะยอ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563  ณ วัดแหลมพ้อ ตำบลเกาะยอ อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา มีสัตว์รับบริการทั้งหมด 50 ตัว เป็นสุนัข 32 ตัว เพศเมีย 22 ตัว เพศผู้ 10 ตัว  เป็นแมว 18 ตัว เพศเมีย 10 ตัว เพศผู้ 8 ตัว

 


วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดสงขลา พร้อมติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ รวมถึงวางแผนปฏิบัติงานควบคุมป้องกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด โดยมีนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  และหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้อ'ประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา

 

 


 

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ดำเนินการBig Cleaning ทำความสะอาด และฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อ บริเวณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) ทั้งนี้ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ในองค์กรตระหนักถึงอันตรายจากโรคโควิด 19 (COVID-19) อีกด้วย


วันที่ 20 มีนาคม 2563 นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้จักรพันธ์  มากสุวรรณ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจประเมินฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อมฟาร์มสุกร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 2 ฟาร์ม เป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการจัดการสิ่งแวดล้อม ผลการตรวจอยู่ในเกณฑ์ฟาร์ม 4 ดวง