สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ

 

นายอุทิศ ศรีเลย
ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ
โทร 081-9900597
 


นางอารีย์ เพ็ญศรี
เจ้าพนักงานสัตวบาล