สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา

 

นายเดโช ชูเกตุ
ปศุสัตว์อำเภอสะเดา
โทร 081-9635534

 
 
  
 tv
 

นายทวีศาสตร์ ตันกิติยานนท์
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ