วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง ดำเนินการทำสมุดประจำตัวม้า และฝังไมโครชิฟ  จำนวน 22 ตัว ณ บริเวณแหลมสนอ่อน อ.เมือง จ.สงขลา เพื่อจัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนม้าในจังหวัดสงขลาต่อไป