วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าช้าง ให้บริการผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ วัดดินลาน อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันรวม 64 ตัว เป็น สุนัขเพศผู้ 16 ตัว สุนัขเพศเมีย 23 ตัว แมวเพศผู้ 11 ตัว แมวเพศเมีย 14 ตัว