วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศสุัตว์จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ และปศุสัตว์อำเภอสะเดา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในพื้นที่เทศบาลตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ และสถานพักพิงสุนัขจรจัด"สุนัขริมรั้ว" อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ทำหมันรวม 95 ตัว โดยแบ่งเป็น สุนัขเพศผู้ 24 ตัว สุนัขเพศเมีย 59 ตัว แมวเพศผู้ 4 ตัว แมวเพศเมีย 8 ตัว