วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง(สงขลา) สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก และศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา ตรวจติดตามแพะในโครงการตามพระราชดำริ สงขลา และเจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก รวมเจาะเลือดแพะทั้งหมด  450 ตัว