วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง (สงขลา) สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอคลองหอยโข่ง ร่วมตรวจติดตามฟาร์มแพะในโครงการฟาร์มตัวอย่างในพระราชดำริฯ อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา