วันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.00 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการคลินิกปศุสัตว์ ภายใต้โครงอำเภอยิ้มเคลื่อนที่  หมู่ที่ 6 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา ให้คำปรึกษา แนะนำการเลี้ยงสัตว์  และมีบริการขายไข่ไก่จากฟาร์ม ในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด