วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม  ร่วมกับ อบต.ทุ่งขมิ้น ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในสุนัขและแมว  หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งขมิ้น อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา