วันที่ 9 เมษายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโคของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค 

 

 


 

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม เจาะเลือดไก่พื้นเมือง เพื่อหาภูมิคุ้มกันของวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ พร้อมทั้งให้คำแนะนำและปรึกษาการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ ณ หมู่ 2 ตำบลนาหม่อม อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา 

 


 


วันที่ 24 ธันวาคม 2563 นายคมกฤช ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ออกหน่วยบริการประชาชน โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดสงขลา และโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. จังหวัดสงขลา เพื่อออกพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่อำเภอนาหม่อม  แจกจ่ายเอกสารประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมงาน ณ วัดพรหมประดิษฐ์ หมู่ที่ 4 ตำบลพิจิตร อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา

 

 


วันที่ 16 ธันวาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกรในพื้นที่ อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ การดูแลรักษาสัตว์ป่วยเบื้องต้น ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และให้ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโรคปากและเท้าเปื่อยในโค  ที่ระบาดมากในช่วงหน้าฝน

 

 


วันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายคมกฤช  ศิริสวัสดิ์ ปศุสัตว์อำเภอนาหม่อม ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมือง หมู่ที่ 4 ตำบลคลองหรัง อำเภอนาหม่อม จังหวัดสงขลา  ให้คำแนะนำการลี้ยงไก่พื้นเมืองที่ถูกวิธี การดูแลรักษาสัตว์เบื้องต้น และการป้องกันโรคต่างๆ และให้ยาฆ่าเชื้อ เพื่อพ่นทำลายเชื้อโรค เกษตรกรมีความพึ่งพอใจเป็นอย่างมาก