วันที่ 9, 14,15 ตุลาคม 2562 ปศุสัตว์อำเภอสะเดา ลงพื้นที่รักษาโคป่วย ของเกษตรกร 2 ราย  บริเวณถนนเลี่ยงเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา จำนวน 15 ตัว