วันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี  เข้าร่วมคัดเลือกโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านประกอบออก หมู่ที่ 3 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา