วันที่ 14  เมษายน  2563 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้ นางสาวปภาดา  กุญชนะรงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ประชุมเกษตรกรกลุ่มแพะ ติดตามการดำเนินงาน ให้คำแนะนำสุขภาพสัตว์ ของเกษตรกร หมู่ที่ ๗ บ้านคลองบอน ตำบลคลองกวาง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา