วันที่ 24 ธันวาคม  2562 นายทศพล  พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ ติดตามโคในโครงการฯ ตำบลสะท้อน อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา