วันที่ 6 พฤศจิกายน  2562 นายทศพล พิทักษ์วัฒนานนท์ ปศุสัตว์อำเภอนาทวี มอบหมายให้ น.ส.ปภาดา  กุญชนะรงค์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงานและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี ลงพื้นที่ดูแลสุขภาพสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโค หมู่ที่ 1 ตำบลประกอบ อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา พร้อมมอบแร่ธาตุให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์ต่อไป