วันที่ 6 -7 มิถุนายน​ 2562​ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอนาทวี เจาะเลือดแพะ เพื่อทดสอบและสร้างฟาร์มปลอดโรคแท้งติดต่อ พร้อมมอบแร่ธาตุและยาถ่ายพยาธิให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ อำเภอนาทวี จำนวน 8 ราย รวมแพะ 161 ตัว