วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อำเภอสิงหนคร ปฏิบัติงานจังหวัดสงขลา นายเดโช ชูเกตุ ปศุสัตว์อำเภอสะเดา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ด่านกักกันสัตว์สงขลา สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสะเดา ร่วมกับเทศบาลเมืองสะเดา ดำเนินกิจกรรมผ่าตัดทำหมัน และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ณ ศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดชั่วคราว ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา

     ผลการดำเนินงานผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีน รวม 52 ตัว เป็นสุนัขเพศผู้ 8 ตัว  สุนัขเพศเมีย 37 ตัว  แมวเพศผู้ 3 ตัว  แมวเพศเมีย 4 ตัว