วันที่ 4 มิถุนายน 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ออกตรวจเยี่ยม ติดตาม โครงการ ธคก. ในพื้นที่ ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา มอบแร่ธาตุ ยาถ่ายพยาธิ ซึ่งก่อนหน้านี้ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ติดตามผลและดำเนินการตามแบบแสดงความจำนงค์เข้าร่วมโครงการเพื่อรับมอบโคต่อ ตามสัญญายืมเพื่อการผลิต ปี 2557 แล้ว จำนวน 27 ราย