วันที่ 2 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ตรวจสุขภาพสัตว์ จดบันทึกลักษณะประจำตัวม้า สีตำหนิ พร้อมเจาะเลือดเพื่อทดสอบต่อโรค EIA หรือโรคโลหิตจางติดต่อในม้า เกษตรกร 1 ราย ม้า 6 ตัว ในพื้นที่เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันโรคโลหิตจางติดต่อในม้า ต่อไป