วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหาดใหญ่ สุ่มเจาะเลือดสุกรรายย่อย  30 ตัวอย่าง ในพื้นที่เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเฝ้าระวังทดสอบโรคนิปาห์ หรือโรคไข้สมองอักเสบนิปาห์ ซึ่งโรคนี้เกิดจากเชื้อไวรัสเป็นโรคติดต่ออันตราย ไม่มียารักษาโดยมีค้างคาวเป็นพาหะนำโรค ก่อให้เกิดการติดเชื้ออย่างรุนแรงของระบบทางเดินหายใจ เกิดภาวะสมองอักเสบจนเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้