วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และเทศบาลนครสงขลา ออกดำเนินงานควบคุมสุนัขจรจัดในพื้นที่วัดชัยมงคล ผ่าตัดทำหมันสุนัข จำนวน 17 ตัว (เพศผู้ 11 ตัว เพศเมีย 6 ตัว) แมวเพศเมีย จำนวน 2 ตัว