วันที่ 5 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ให้คำแนะนำ ผู้ประกอบการโรงงานปลาป่นในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อปรับปรุงคุณภาพปลาป่นให้เป็นไปตามกฎหมาย