วันที่ 25 กรกฎาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารอบพื้นที่จุดเกิดโรคพิษสุนัขบ้า หมู่ที่ 5 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จำนวน 60 ตัว

วันที่ 14 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมประชุมคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้า ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา โดยนายอำเภอ เป็นประธานการประชุม

วันที่ 13 มีนาคม 2561 นายพัลลภ บัวแก้ว ปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และอาสาปศุสัตว์ ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข แมว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 50 ตัว ณ บ้านหนองกวางข้อง หมู่ที่ 13 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

วันที่ 13 มีนาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ อบรมอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า  ได้ให้ความรู้เรื่อง คำแนะนำเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า การปฏิบัติตัวเมื่อถูกสุนัขกัด เพื่อให้อาสาสมัครนำไปประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนในชุมชนได้ และเป็นการรณรงค์ให้ประชนตระหนัก และป้องกันตนเองให้ห่างไกลโรคพิษสุนัขบ้าได้

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ประชุมทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้ชี้แจงเรื่องการประกอบการโรงฆ่าสัตว์หลังบ้าน และการขอใบอนุญาตค้าซากสัตว์ และทำความเข้าใจการดำเนินการสุนัขจรจัดที่มาอยู่อาศัยใกล้โรงฆ่าสัตว์