วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ทำลาย ป้องกันเชื้อโรคและสัตว์พาหะ ในพื้นที่คอกม้า จำนวน 2 คอก พร้อมแนะนำการดูแลสุขภาพ เฝ้าระวังโรคระบาด การจัดทำสมุดประจำตัวม้า ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับกลุ่มคนรักสุนัข จังหวัดสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ และลดพาหะนำโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวด้อยโอกาส ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563  ณ เขาคูหา ตำบล คูหาใต้ อำเภอ รัตภูมิ จังหวัดสงขลา สัตว์เข้ารับบริการทั้งหมด 37 ตัว เป็นสุนัข 21 ตัว เพศเมีย 18 ตัว เพศผู้ 13 ตัว เป็นแมว 6

 


วันที่ 14 มกราคม 2563 คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรแห่งชาติ ปี 2563  พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาเลี้ยงสัตว์ของจังหวัดสงขลา คือ นายแผ้ว ฆังคะมะโน บ้านเลขที่ 470  ม. 11 ต. กำแพงเพชร อ. รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมีข้าราชการ และเจ้าหน้าที่จาก สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ และส่วนราชการอำเภอรัตภูมิ ให้การต้อนรับ

 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ตรวจสอบกรณีมีผู้แจ้งว่ามีการนำสุนัขไปปล่อยที่วัด ในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา จากการตรวจสอบ พบว่าไม่มีการนำสุนัขมาปล่อยในวัดแต่อย่างใด

 


วันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในพื้นที่รอบจุดเกิดโรค หมู่ที่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ เพื่อควบคุมและป้องกันโรค ให้กับโค 91 ตัว เกษตรกรผู้เลี้ยงโค  18 ราย