×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosgk/domains/pvlo-sgk.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/pappvlo_sgk/2561/no/1-11-61rtk
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/pappvlo_sgk/2561/no/1-11-61rtk

วันที่ 3  ธันวาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าแก่ นักเรียนระดับประถมศึกษาและคณะครูอาจารย์ โรงเรียนบ้านนาสีทอง ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีนักเรียนและครูอาจารย์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน

 

 

วันที่ 14  พฤศจิกายน 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มโคเนื้อโคขุน อำเภอรัตภูมิ ประชุมเตรียมความพร้อม ในการเข้าร่วมประกวดกลุ่มโคดีเด่น ในระดับชาติ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีผู้ร่วมเข้าประชุมทั้งหมด 18 ท่าน

 

 

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา ตรวจเยี่ยมสนามกีฬาชนโคนานาชาติ และฟาร์มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค พร้อมพ่นยาฆ่าเชื้อโรคป้องกันโรคระบาดสัตว์ บริเวณคอกสัตว์และสนามกีฬาชนโค  ในพื้นที่ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 1  พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วยเกษตรกรผู้สนใจเลี้ยงโคนม ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการเลี้ยงโคนมในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ  ณ ห้องประชุมอำเภอรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งหมด 26 ราย

 

  {gallery}2561/no/1-11-61rtk{/gallery}

วันที่ 3 ตุลาคม 2561  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอรัตภูมิ ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตสัตว์ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคในโครงการธนาคารโคกระบือ พร้อมทั้งฝังฮอร์โมนเหนี่ยวนำการตกไข่ เพื่อแก้ไขปัญหาผสมติดยาก  จำนวน 5 ตัว ณ บ้านนาสีทอง หมู่ที่ 1 ตำบลเขาพระ อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา