วันที่ 5 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรค เพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ บริเวณสถานที่ คอก โรงเรือนเลี้ยงโค คอกกวาง สนามชนโค ในพื้นที่หมู่ที่ 4,6 ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา