วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ติดตามการเลี้ยงสัตว์ ภายใต้โครงการ ศพก.(เครือข่าย) การเลี้ยงแพะ ปี 2562 ของเกษตรกร ม.4 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 12  มิถุนายน  2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 5  ประสาน  สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่  ถวายในหลวง  อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา  โดยมีปลัดอาวุโสอำเภอบางกล่ำ เป็นประธานในการมอบปัจจัยการผลิต  ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม รณรงค์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แก่สุนัข แมว และขึ้นทะเบียนสุนัข แมวของประชาชน ในพื้นที่ ณ ศาลาประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต.แม่ทอม อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับ อบต.แม่ทอม ติดตามการจัดส่งนม ตามโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ของผู้ประกอบการการ ในพื้นที่ อบต.แม่ทอม ประกอบด้วย 1.โรงเรียนวัดนารังนก 2.โรงเรียนบ้านหนองม่วง และ 3.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.แม่ทอม ผลการตรวจสอบผู้ประกอบการส่งนมครบทั้ง 3 แห่ง ตรวจวัดอุณหภูมิน้ำนมพบตรงเกณฑ์ที่กำหนด

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับอาสาผสมเทียม ดำเนินการช่วยเหลือแม่โคคลอดยาก ซึ่งลูกโคเกิดจากการผสมเทียมของอาสาผสมเทียมอำเภอบางกล่ำ ได้ลูกเพศผู้ จากน้ำเชื้อบราห์มันแดง ของกรมปศุสัตว์ กับแม่พันธุ์พื้นเมือง