วันที่ 4 มีนาคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ติดตามการเลี้ยงโคเนื้อ และปรับระบบให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม การผลิตอาหารสัตว์ TMR และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์โดยวิธีผสมเทียม ณ ฟาร์มวิไลรัตน์ ม.1 ต.บางกล่ำ อ.บางกล่ำ จ.สงขลา

 วันที่ 27 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ให้บริการผสมเทียมโค ของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ หมู่ที่ 9 ตำบลบางเหรียงอำเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 21 ตุลาคม 2563 นายอุทิศ ศรีเลย ปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับนายสิรพงศ์ ศิริรักษ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมและบริการตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ และโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดดินลาน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา ให้คำแนะนำ มอบเวชภัณฑ์ให้กับผู้เข้ารับบริการด้านปศุสัตว์ มีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกล้า ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี 

 

วันที่ 12 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคระบาดในสัตว์ และทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สนามกีฬาชนโคบางกล่ำ และสนามกีฬาชนไก่บ้านท่าท้อน ตำบลท่าช้าง อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา

 


วันที่ 2 กันยายน 2563 เวลา 14.00น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกล่ำ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย การเลี้ยงไก่ไข่ หมู่ที่ 2 ตำบลบางกล่ำ อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา