วันที่ 17 ตุลาคม 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับด่านกักกันสัตว์สงขลา พ่นยาฆ่าเชื้อบ่อนซ้อมไก่ ต.รัตภูมิ ต.ควนโส และ ต.บางเหรียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา