วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอควนเนียง ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ให้บริการทำหมันสุนัข แมว พื้นที่ ม.1ต.ควนโส  อ.ควนเนียง จ.สงขลา