วันที่ 28 มกราคม 2560 นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรมปศุสัตว์  นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต 5  นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดสงขลา พร้อมด้วย หัวหน้าด่านกักสัตว์สตูล   ปศุสัตว์อำเภอกงหรา จ.พัทลุง และปศุสัตว์อำเภอระโนด พร้อมทีมงาน เยี่ยมเยียนเกษตรกรเลี้ยงกระบือ และดูสภาพความเป็นอยู่วิถีการดำรงชีวิตของกระบือน้ำ  พื้นที่ริมทะเลสาบสงขลา  ต.บ้านขาว  อ.ระโนด  จ.สงขลา