วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการตามขั้นตอนการผสมเทียมกระบือ โดยวิธีการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา     

 


                                                                                                                       

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ทำหมันสุนัข-แมวด้อยโอกาส ในวัดศาลาหลวงบน วัดศาลาหลวงล่าง วัดมงคลนิมิตร และวัดคลองเป็ด ทำหมันสุนัขเพศผู้จำนวน 15 ตัว เพศเมียจำนวน 22 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 1 ตัว เพศเมีย จำนวน 5 ตัว ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 45 ตัว   

 


                                                                                                                                             

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ประชุม หารือการสร้างศูนย์อพยพควายน้ำอำเภอระโนด ร่วมกับตัวแทนนายอำเภอระโนด นายกองค์การบริการส่วนตำบลบ้านขาว นายช่างอบต.บ้านขาว ผู้ใหญ่บ้าน และปศุสัตว์อำเภอระโนด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

 

วันที่ 22 มกราคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา ชี้แจงรายละเอียดโครงการยืมพ่อพันธุ์แพะเพื่อการผลิต งบพัฒนาจังหวัด การจัดตั้งโรงชำแหละแพะ การจำหน่ายเนื้อแพะ การแปรรูปผลิตภัณฑ์แพะ และมอบแพะจากธนาคารแพะอำเภอระโนดให้แก่เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารแพะ ครั้งที่ 3 ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา มีเกษตรกรที่รับแพะ 12 ราย แพะ 22 ตัว

 


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด รับบริจาคเงินสมทบทุนโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก