×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/pvlosgk/domains/pvlo-sgk.dld.go.th/public_html/webnew/images/stories/pappvlo_sgk/2562/jul/25-6-62rn
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: images/stories/pappvlo_sgk/2562/jul/25-6-62rn

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา รับการตรวจประเมินจากคณะกรรมการประเมิน  คัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์อำเภอที่มีผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่นประจำปี 2561 ณ ที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

  {gallery}2562/jul/25-6-62rn{/gallery}

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน ให้บริการฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัข-แมว ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยให้ความรู้เรื่องระบบการป้องกันโรคระบาด และระบบควบคุมโรคระบาด การเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์กระบือ(ชุ่มน้ำ) ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์สงขลา ประชุมติดตาม ให้ความรู้การดำเนินงานของกลุ่มแก่สมาชิกเกษตรแบบแปลงใหญ่(แพะ) ตลอดจนการจัดการ การเพิ่มผลผลิต การตลาด การแปรรูปสินค้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการ องค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ณ ศาลาประชาคมที่ว่าการอำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ให้บริการเจาะเลือดแพะ ของผู้ประกอบการฟาร์มแพะในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อต่อใบอนุญาตฟาร์มแพะปลอดโรคบลูเซลโลซีส ระดับ A ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา