วันที่ 21 มกราคม 2564 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคพิษสุนัขบ้าระดับอำเภอเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในปี 2563 และเตรียมแผนปฎิบัติงานในปี 2564 สอบถามปัญหาในการปฎิบัติงาน  สุนัขจรจัด สุนัขไม่มีเจ้าของสถานการณ์โรคทั้งในคน และสัตว์ในปัจจุบัน มีนายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด เป็นประธาน ณห้องประชุมจรูญโลกกะลิน ที่ว่าการอำเภอระโนด   

 


                                                                                                                                  

วันที่ 6 ธันวาคม 2563 นายสัตวแพทย์กิติกรณ์  เจนไพบูลย์  ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอระโนด  ปศุสัตว์อำเภอกระแสสินธุ์ และเจ้าหน้าที่  ตรวจเยี่ยมเกษตรกร ดูสภาพความเป็นอยู่ของโค-กระบือ ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย  พร้อมมอบถุงยังชีพสำหรับสัตว์ ในพื้นที่หมู่ที่ 3-4 ตำบลบ้านขาว เกษตร 10 ราย โค-กระบือ ประมาณ  380  ตัว

 

วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ดำเนินการตามขั้นตอนการผสมเทียมกระบือ โดยวิธีการเหนี่ยวนำการเป็นสัด ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา     

 


                                                                                                                       

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงกระบืออำเภอระโนด  ร่วมตรวจจุดดำเนินการโครงการศูนย์อพยพควายน้ำทะเลน้อย ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา  สำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ศูนย์วิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ภาคใต้ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน ทำหมันสุนัข-แมวด้อยโอกาส ในวัดศาลาหลวงบน วัดศาลาหลวงล่าง วัดมงคลนิมิตร และวัดคลองเป็ด ทำหมันสุนัขเพศผู้จำนวน 15 ตัว เพศเมียจำนวน 22 ตัว แมวเพศผู้จำนวน 1 ตัว เพศเมีย จำนวน 5 ตัว ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน 45 ตัว