วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ประชุมสมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยให้ความรู้เรื่องระบบการป้องกันโรคระบาด และระบบควบคุมโรคระบาด การเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ปฏิบัติงานตามโครงการอนุรักษ์กระบือ(ชุ่มน้ำ) ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ ณ อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 5 ตำบลบ้านขาว อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ให้บริการเจาะเลือดแพะ ของผู้ประกอบการฟาร์มแพะในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา เพื่อต่อใบอนุญาตฟาร์มแพะปลอดโรคบลูเซลโลซีส ระดับ A ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

 

 

วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบอน รณรงค์ฉีดวัคซินป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข-แมว ประจำปี 2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.ท่าบอน จำนวน 10 หมู่บ้าน โดยทีมงานที่ได้รับมอบอำนาจการฉีดวัคซินจากปศุสัตว์อำเภอร่วมดำเนินการ

 

 

วันที่ 29 เมษายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาว รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้แก่สุนัข-แมว ประจำปี2562 ในพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.บ้านขาว จำนวน 6 หมู่บ้าน โดยทีมงานที่ได้รับมอบอำนาจการฉีดวัคซินจากปศุสัตว์อำเภอร่วมดำเนินการ

 

 

วันที่ 25 เมษายน 2562 ธนาคารแพะอำเภอระโนด เปิดดำเนินการครั้งที่ 2 นายชาตรี ณ.ถลาง นายอำเภอระโนด มอบแม่พันธุ์แพะ จากธนาคารแพะ จำนวน 10 ตัวซึ่งได้รับบริจาคจากชมรมคนคาบสมุทรสทิงพระ ให้แก่เกษตรกร ในพื้นที่อำเภอระโนดยืมเพื่อผลิต จำนวน 5 รายๆละ 2 ตัว และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอจัดประชุมสมาชิกแพะแปลงใหญ่เพื่อติดตาม และวางแผนการดำเนินงานต่อไป