วันที่ 10 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ติดตามการเลี้ยงโคเนื้อ พร้อมรับ มอบโค กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้แก่เกษตรกรที่ประสงค์จะยืม โค 2 ตัว เกษตรกร 2 ราย  กระบือ 4 ตัว เกษตรกร 3 ราย

 

 

23 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และสำนักงานปศุสัตว์เขต 9 ตรวจสอบการใช้สารเร่งเนื้อแดงสุกรในฟาร์มพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา โดยนำรถโมบายให้บริการตรวจหน้าฟาร์ม

 

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ตรวจพื้นที่จำหน่ายซากสุกร ซากไก่ ตรวจใบอนุญาตค้าซากสัตว์ ตรวจซากที่นำมาจำหน่าย และความสะอาดบริเวณที่จำหน่าย ในตลาดเย็นรับแพรก อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา พร้อมให้คำแนะนำการหลักเกณฑ์สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอสด ให้ผู้ประกอบการนำไปปฏิบัติให้ถูกต้อง

 

 

วันที่ 5 กันยายน 2562 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีสงขลา ปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ(ชุ่มน้ำ)โดยนำเทคโนโลยีการฝังฮอร์โมนเหนี่ยวนำการเป็นสัดเพื่อผสมเทียมให้แก่กระบือในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา

วันที่ 19 สิงหาคม 2562  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอระโนด ร่วมกับสำนักงานประมงอำเภอ และด่านกักกันสัตว์สงขลา บูรณาการตรวจร้านขายอาหารสัตว์บก อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ ปุ๋ย ในพื้นที่อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา