วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายไชยา  ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจประเมินต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา) ผลการตรวจประเมินผ่านการตรวจต่ออายุตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์