วันที่  6 พฤษภาคม  2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ให้บริการผสมเทียมโค  เกษตรกร 2 ราย และติดตามลูกเกิดจากการผสมเทียม 3 ราย ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

 

วันที่ 21 พฤษภาคม  2563  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  เจาะเลือดแพะสำรวจความชุกโรคบรูเซลลา ในแพะ แกะ ในพื้นที่หมู่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตรกร 2 ราย 33 ตัวอย่าง  

 


วันที่ 3 มกราคม 2563 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครสงขลา ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสุนัขในพื้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ ตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งจากการตรวจสอบ ไม่สามารถสรุปโดยแน่ชัดได้ว่าเกิดจากสาเหตุใด จึงได้เสนอแนวทางให้เคลื่อนย้ายสุนัขออกจากพื้นที่สนามกีฬาติณสูลานนท์

 


วันที่ 17 เมษายน 2563  นายไชยา ปัญญามงคล  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ร่วมประชุมกับคณะกรรมการหมู่บ้านตำบลทุ่งหวัง  เพื่อคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการธนาคารโค – กระบือ ปี 2563  และวางแผนฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด  ในพื้นที่ตำบลทุ่งหวัง  ณ ที่ทำการกำนันตำบลทุ่งหวัง  ได้รับความร่วมมือจากกำนันผู้ใหญ่เป็นอย่างดี

 


วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายไชยา  ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ตรวจประเมินต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ของบริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (เทสโก้โลตัส เอ็กซ์ตร้า สาขาสงขลา) ผลการตรวจประเมินผ่านการตรวจต่ออายุตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์