วันที่ 6 สิงหาคม 2562 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา นำโดยนายสัตวแพทย์กิติกรณ์ เจนไพบูลย์ ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา สำนักงานปศุสัตว์เขต 9  ด่านกักกันสัตว์สงขลา และองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บ้านหมายิ้ม ตรวจสอบ และนำสุนัขสุขภาพอ่อนแอ ที่อยู่ภายในบ้านโดยไม่มีผู้อาศัยดูแล ไปไว้ให้อยู่ในความดูและขององค์กรจัดสวัสดิภาพบ้านหมายิ้ม และฟื้นฟูสุขภาพที่คลินิกและโรงพยาบาลรักษาสัตว์ต่อไป

 

 

วันที่ 25 สิงหาคม 2560  สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลพะวง จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับอาสาปศุสัตว์และอาสาสมัครสาธารณสุข ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาป๋อง โดยมีการให้ความรู้ในภาคบรรยาย และ ภาคปฏิบัติ โดยสาธิตวิธีที่ถูกต้องในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สัตว์

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมือง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ร่วมกับ ด่านกักสัตว์สงขลา ปฏิบัติงานโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง โดยการพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณสนามชนไก่ ของเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา พร้อมมอบเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในการทำความสะอาดโรงเรือนให้เกษตรกรนำไปใช้ต่อไป

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2560 นายจิระศักดิ์ อรุโณทัยสกุล  ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมนายสัตวแพทย์ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างซีรั่มม้า จำนวน 16 ตัวอย่าง เพื่อนำไปทดสอบโรค ตามโครงการสร้างสถานภาพปลอดโรค EIA และโรค Dourine ในม้าต่อไป

วันที่ 9 มีนาคม 2560 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ออกหน่วยจัดทำทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชน เพื่อรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค