วันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา และผู้ใหญ่บ้าน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (ปากและเท้าเปื่อย ) ณ หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4  ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตรกร 72 ราย โค 438 ตัว ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกรและผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

 


วันที่ 15 ตุลาคม เวลา 09.00 – 12.00 น. นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมว เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนักบ้าในชุมชน ณ หมู่ที่ 5 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา จำนวนสุนัขทั้งหมด 125 ตัว และแมว 28 ตัว รวมจำนวนทั้งสิ้น 153 ตัว ทั้งนี้ประชาชน
ในพื้นที่ดังกล่าวได้ให้ความร่วมมือโดยการนำสัตว์เลี้ยงมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ากันเป็นอย่างดี

 


วันที่ 8 - 9 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 น.นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เฝ้าระวังควบคุมและป้องกันโรคระบาดสัตว์ ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน โดยฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดสัตว์ (ปากและเท้าเปื่อย ) หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งหวัง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เกษตกร 50 ราย จำนวนสัตว์ 336 ตัว ได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร  และผู้ใหญ่บ้านเป็นอย่างดี

  

วันที่ 6 - 9 กันยายน 2564  นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโคในโครงการธนาคารโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (7 ราย ปี 2563) จำนวนทั้งหมด 6 ราย 6 ตัว ขณะนี้มีโคตั้งท้องแล้ว จำนวน 5 ตัว อีก 1 ตัว รอการผสม สุขภาพแข็งแรงดีทุกตัว

 

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นายไชยา ปัญญามงตล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา  ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงโค ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามรพระราชดำริ  พร้อมมอบ เวชภัณฑ์ ยาปฏิชีวนะ แร่ธาตุก้อน และได้ตรวจสุขภาพโคของเกษตรกร ณ ม.2 ต.ทุ่งหวัง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา