วันที่ 9 มิถุนายน 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ออกหน่วยผ่าตัด ทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัข แมว ร่วมกับกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา และเทศบาลนครสงขลา ณ ชุมชนแหลมทราย อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อแก้ไขปัญหาและลดจำนวนสุนัขจรจัดในพื้นที่ ผลการผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนฯ จำนวน 53 ตัว