วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายพินิจ สวัสดิรักษา ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา มอบหมายให้ นายไชยา ปัญญามงคล ปศุสัตว์อำเภอเมืองสงขลา ร่วมกับนายธนกร ศรีบุญเรือง และนางสาวปฐมา จันทร์แดง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ลงพื้นที่ดำเนินการ ตรวจติดตามร้านค้าเพื่อรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (โครงการปศุสัตว์ OK ) เพื่อขอต่อใบอนุญาตปศุสัตว์ OK ในพื้นที่อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา